Odmasťovacie, čistiace zariadenia, odstredivky, umývačka prepraviek,

umývačka kolies, čistenie ostrekom, čistenie ponorom

Konštrukcia, výroba a dodávka priemyselných odmasťovacích zariadení
KOVEX KOVEX
MARTIN
Firma KOVEX Martin bola založená v roku 1990 so zameraním na konštrukciu a výrobu špecialnych strojov a zariadení. Tieto boli dodávané podľa požiadaviek zákazníkov ako samostatné stroje,alebo časti liniek. Od roku 1997 do roku 2003 firma sériovo vyrábala aj diely plynových kotlov. V roku 2006 firma zahájila vývoj a v roku 2007 výrobu priemyselných odmasťovacích zariadení, na čistenie súčiastok a dielov, pomocou vysokotlakového ostreku ohrievaným odmasťovacím roztokom, typu MISTRÁL a COMPACT a odstrediviek špôn i drobných súčiastok, typu TORNÁDO. Od roku 2009 vyrába umývačky kolies typu PNEUMOTA. V roku 2011 rozšírila ponuku o ponorové čistiace zariadenia a od roku 2014 ponúka umývačku prepraviek typ PUMA 800. Firma je zameraná na kusovú výrobu priemyselných čistacich zariadení na odmasťovanie kovových výrobkov v strojárskom priemysle. Používaná technológia čistenia je ostrek, ponorenie a ich kombinácia. Zariadenia sú dodávané buď tak ako sú uvedené v ponuke,  môžu byť modifikované podľa požiadaviek zákazníka, alebo navrhnuté nové.
Copyright © 2016 Kovex-Martin