Ponuka:
Odstredivka s vymeniteľným bubnom TORNÁDO 6 S
Odstredivka TORNÁDO 6 S je určená na odstredenie olejov a vodných emulzíí z drobných súčiastok, ktoré nevytvárajú chumáče a je ich možné rovnomerne rozložiť v priestore odstreďovacieho bubna. To je nevyhnutnou podmienkou pre rozloženie hmotnosti, vyváženie a správne fungovanie odstredivky. Odstreďované časti sú nasypané v dierovanom bubne, ktorý sa vkladá do odstredivky. Čas odstreďovania je nastaviteľný. Po ukončení odstreďovacieho cyklu je bubon s odstredenými dielmi vybratý z odstredivky a odstredená kvapalina vyteká z vývodu na zadnej strane odstredivky. Plynulý rozbeh, brzdenie a nastavenie otáčok odstreďovania je zabezpečené frekvenčným meničom. Na ovládacom paneli je prepínač umožňujúci voľbu 3 stupňov otáčok odstreďovania, 200 / 400 / 600 ot/min. Ukončenie odstreďovania je zvukovo signalizované. Odstredivku je vybavená jednotkou sušiaceho vzduchu, ktorá pozostáva z boxu ohrevu, s elektrickými ohrievacími telesami a ventolátora. Ventilátor tlačí vzduch cez jednotku ohrevu do stredu odstredivky cez otváracie veko.Teplota sušiaceho vzduchu je regulovaná termostatom s možnoťou samostatného nastavenia dolnej a hornej hodnoty teploty. Sušenie prebieha súčasne s odstreďovaním. Manipulácia s bubnom so súčiastkami sa vykonáva pomocou elektrického kladkostroja upevneného na otočnom ramene.
Technické parametre: Bubon    - priemer:    - výška: Vsádzka    -max hmotnosť    -max objem Perforácia bubna Maximálny počet vsádzok Výkon odstreďovania - max objem Maximálne otáčky bubna Výkon motora Teplota sušiaceho vzduchu Príkon ohrievacích telies Napájanie Hmotnosť
600 mm 380 mm 70 kg 70 L 3 mm 9 ks /hod 0,63 m³ /hod 600 ot / min 3 kW 60 - 90 °C 4 kw 230/400 V, 32 A, 50 HZ 380 kg

Odmasťovacie, čistiace zariadenia, odstredivky, umývačka prepraviek,

umývačka kolies, čistenie ostrekom, čistenie ponorom

Konštrukcia, výroba a dodávka priemyselných odmasťovacích zariadení
KOVEX KOVEX
MARTIN
Copyright © 2016 Kovex-Martin