Ponuka:
Skladač netkanej textílie ST 3000
Technické parametre:

Odmasťovacie, čistiace zariadenia, odstredivky, umývačka prepraviek,

umývačka kolies, čistenie ostrekom, čistenie ponorom

šírka skladanej tkaniny: dĺžka skladanej tkaniny: čas zloženia: Rozmery zloženej textílie: Príkon zariadenia:  Rozmery zariadenia:                                                     pôdorys:                     výška: Hmotnosť:                                    
1000 - 3200 mm 3 - 15 m 20 - 40 s / ks 250 x 1 000 /3 200 mm 1 kW , 400 V/230 V str,  50 Hz, stlač. vzduch  0,6 MPa                                 1 800 x  4 900 mm 1 800 mm 420 kg   
Konštrukcia, výroba a dodávka priemyselných odmasťovacích zariadení
KOVEX KOVEX
MARTIN
Copyright © 2016 Kovex-Martin
Skladač netkanej textílie je určený na pozdĺžne skladanie odvinutej netkanej textílie a podobných látok, na šírku 250 mm a dĺžku 1 000 - 3 200 mm, podľa šírky použitej látky. Postupne vykonáva odvinutie stanovenej dĺžky látky, jej odrezanie a navinutie. Pracuje v dvoch režimoch, ručnom a automatickom. V ručnom režime je možné jednotlivo ovládať pohony a vykonávať operácie samostatne. V automatickom režime sa jednotlivé operácie vykonajú postupne podľa stanoveného programu. Stiahnutie navinutej textílie z navíjacieho ramena sa vykonáva  ručne.