Ponuka:
Umývačka prepraviek PUMA 800
Technické parametre: Rozmery čistiaceho koša  š x h x v Kapacita  čistiaceho koša prepravka  600 x 800 x 300 mm 400 x 600 x 300 mm 300 x 400 x 300 mm Max. nosnosť koša Max. teplota čistiaceho roztoku Objem  čistiacej kvapaliny Príkon ohriev. telies  čistiacej kvapaliny Celkový príkon zariadenia     Priemerný výkon čistenia                             prepraviek  300 x 400 x 300 mm Hmotnosť zariadenia
Umývačka  prepraviek PUMA 800  je určená na čistenie plastových prepravných paliet od mechanických nečistôt a mastnoty, ako olej, rezné kvapaliny a kovové triesky, ktoré vznikajú v procese strojárskej výroby a montáže. Čistené prepravky sú umiestnené v čistiacom koši, ktorý sa otáča okolo horizontálnej osi a sú  ostrekované  odmasťovacím roztokom. Ako čistiaci roztok sa používa ohriaty vodný roztok priemyselného odmasťovadla, ktorý je neprchavý, nevýbušný a nehorľavý. Po ukončení čistenia sú prepravky za stáleho otáčania ofukované vzduchom, čo zabezpečí odkvapkanie  čistiacej kvapaliny zo všetkých priestorov a osušenie . Doby ostrekovania a ofukovania sú samostatne nastavitelné. Hrubé mechanické nečistoty sú zachytávané filtračnými sitkami, olej z hladiny čistiacej kvapaliny je odstraňovaný  diskovým zberačom.     
830 x 610 x 310 mm 1 ks 2 ks 4 ks 30 kg 60 °C 190 L 9 kW 10,5  kW                              40 ks / hod                125 kg

Odmasťovacie, čistiace zariadenia, odstredivky, umývačka prepraviek,

umývačka kolies, čistenie ostrekom, čistenie ponorom

Konštrukcia, výroba a dodávka priemyselných odmasťovacích zariadení
KOVEX KOVEX
MARTIN
Copyright © 2016 Kovex-Martin