Ponuka:
Prevíjačka geotextílie s perforáciou PGP 1600
Technické parametre:

Odmasťovacie, čistiace zariadenia, odstredivky, umývačka prepraviek,

umývačka kolies, čistenie ostrekom, čistenie ponorom

Šírky prevíjanej textílie Šírky perforovanej textílie Dĺžky návinu Max. priemer odvíjaného kotúča Max. priemer navinutého kotúča Priemerná rýchlosť prevíjania                                  
Konštrukcia, výroba a dodávka priemyselných odmasťovacích zariadení
KOVEX KOVEX
MARTIN
640, 700, 800, 1050, 1600 mm 640, 700, 800 mm 50, 100, 200, 250, 500 m 890 mm 320  mm 1,5 m/s                               
Copyright © 2016 Kovex-Martin
Prevíjačka PGP 1600 je určená na prevíjanie geotextílie do šírky 1600 mm, z balíkov dodávaných výrobcom – dĺžka 3000 m, na menšie balíky s dĺžkou do 500 m. Zariadenie umožňuje počas prevíjania vykonávať perforáciu do šírky 800 mm, s rozstupom 1 m. Popis zariadenia: Odvíjací stojan   Kotúč s odvíjaným materialom je upevnený medzi otočnými upínacími kužeľmi. Jeden je pevný, druhý sa doťahuje pomocou skrutky,   rovnako ako na Navíjači netkanej textílie. Na pevnej strane je brzda proti zotrvačnému odvíjaniu kotúča. Brzdiaci valec   Brzdiaci valec zabezpečuje nastavenie ťahu potrebného pre požadované navinutie látky. Nastavenie brzdnej sily je manualne, ťahom   pružiny. Perforacia   perforácia tkaniny je vykonávaná prepichnutím pilovým nástrojom, ktorý je ohrievaný na teplotu do 150 ºC. Navíjací hriadeľ       Hriadeľ je tvorený oceľovou tyčou, na ktorej sú na oboch stranách upínacie hroty. Dutinka sa nastokne na hriadeľ, dotiahnutím matice   sa upínacie hroty upevnia dutinku voči hriadeľu. Hriadeľ sa otáča dvomi rýchlosťami. Nízke otáčky slúžia na upevnenie látky na dutinku.    Zapínajú a vypínajú sa pedálom. Vysoké otáčky slúžia na navíjanie textílie. Odmeriavanie navinutej tkaniny   Odmeriavanie navinutej tkaniny sa vykonáva počítaním otáčok meracieho kolieska, ktoré sa odvaľuje po povrchu odvíjaného kotúča.   Počítanie otáčok vykonáva riadiaci systém, ktorý ich porovnáva s nastavenou hodnotou a pri jej dosiahnutí zastaví navíjanie. Systém   umožňuje ručné nastavenie 5 hodnôt dĺžky návinu. Navíjanie sa bude kontrolovať súbežne druhým odmeriavacím kolieskom.