Ponuka:
Oplachové zariadenia so zdvihom koša
Technické parametre: Objem zásobníka čistiacej kvapaliny Hmotnosť čistených trubiek  Rozmery koša Pôdorysné rozmery    š x hl. s výstupným dopravníkom

Odmasťovacie, čistiace zariadenia, odstredivky, umývačka prepraviek,

umývačka kolies, čistenie ostrekom, čistenie ponorom

Konštrukcia, výroba a dodávka priemyselných odmasťovacích zariadení
KOVEX KOVEX
MARTIN
Copyright © 2016 Kovex-Martin
160 l max 100 kg 550x 430 x 200  mm 3 200  x 700 mm
Zariadenie je určené na oplach a pasiváciu súčiastok v kvapaline, ktorá je nehorľavá, nevýbušná a neprchavá. Oplach a pasivácia sa uskutočňuje zvislým pohybom koša so súčiastkami v kvapaline.    Kôš s čistenými súčiastkami sa uloží na plošinu zdvíhacieho ramena, ktorá je nad hladinou. Spustí štart automatického cyklu. V tomto cykle sa rameno spustí do spodnej polohy a postupne vykonáva pohyb hore - dole, tak, že kôš je stále ponorený. Po ukončení nastaveného času sa rameno zodvihne do hornej polohy a po odkvapkaní je možné kôš so súčiastkami presunúť na výstupný dopravník na ďalšie odkvapkanie a ofuk. Základné časti zariadenia: Nosný rám - slúži na upevnenie jednotlivých komponentov, ako nádrž, riadiaca skriňa, zdvíhacie rameno. Nádrž - slúži ako zásobník kvapaliny a čistiaci box. Zdvihacie rameno - nesie kôš so súčiastkami a vykonáva pohyb nahor a nadol. Je poháňané pneumatickým valcom a má tri polohy.                              Na plošine ramena sú otočné valce, ktoré umožňujú  presúvanie koša so súčiastkami. Riadiaca skriňa - sú v nej umiestnené riadiace a ovládacie prvky, na prednej strane je riadiaci panel pre riadenie zdvíhacieho ramena. Výstupný valčekový dopravník - slúži na presun košov medzi stanovišťami odkvapkávania, ofuku a výstupu Ofukový box - je umiestnený ako druhé stanovišťe na výstupnom dopravníku. Pozostáva z obojstrane otvoreného krytu ma ktorom je                        v zadnej časti umiestnený ventilátor. Ventilátor vháňa do boxu vzduch, ktorý je pomocou odsadených lamiel usmerňovaný                        na kôš so súčiastkami. Na hornej strane boxu je umiestnená ovládacia skrinka. Na nej možno nastaviť štart, stop                        a dobu ofuku.