Ponuka:
HORIZONTÁLNA SUŠIČKA  HS 120
Technické parametre: Teplota sušiaceho vzduchu Hmotnosť sušených dielov Rozmery koša Príkon ohrievacích telies Celkový príkon zariadenia Pôdorysné rozmery    š x hl.

Odmasťovacie, čistiace zariadenia, odstredivky, umývačka prepraviek,

umývačka kolies, čistenie ostrekom, čistenie ponorom

Konštrukcia, výroba a dodávka priemyselných odmasťovacích zariadení
KOVEX KOVEX
MARTIN
max. 80°C max 120 kg 500 x 500 x 1200 mm 16 kW 18 kW 2100 x 1500 mm
Copyright © 2016 Kovex-Martin
Horizontálna sušička HS 120 je určená na osušenie dielov po predchádzajúcom čistení ostrekom a ponorom. Čistené diely sú uložené v koši, ktorý sa presúva do sušičky z manipulačného vozíka a vkladá do otočného nosiča. Popis činnosti. V automatickom cykle sú vykonávané nasledovné operácie: – zatvorenie dvierok – štart otáčania nosiča s košom a po nastavenú dobu – štart dodávky sušiaceho vzduchu po nastavenú dobu – stop dodávky sušiaceho vzduchu – stop otáčania v stanovenej polohe – otvorenie dvierok Priebeh cyklu je riadený programovo, riadiacim systémom, s ručným nastavením doby sušenia. Plynulý rozbeh a regulácia  otáčok je zaistená frekvenčným meničom. Zariadenie pracuje v dvoch režimoch. V automatickom je doba a postup jednotlivých operácií riadená programovo. V ručnom je možné ovládať pohony dvierok, a otáčania nosiča.