Ponuka:
Horizontálna ponorová práčka HPP 120
Technické parametre: Objem zásobníka čistiacej kvapaliny Teplota čistiaceho roztoku Hmotnosť čistených dielov Rozmery koša Počet trysiek Čerpadlá Príkon ohrievacích telies Celkový príkon zariadenia Pôdorysné rozmery š x hl.

Odmasťovacie, čistiace zariadenia, odstredivky, umývačka prepraviek,

umývačka kolies, čistenie ostrekom, čistenie ponorom

Konštrukcia, výroba a dodávka priemyselných odmasťovacích zariadení
KOVEX KOVEX
MARTIN
500 L max. 70°C max 120 kg 500 x 500 x 1200 mm 30 Ebara CDX 120/20 120 L/min 3,2 bar, 1,5 kW  1 ks  25 kW 33 kW 2200 x 1600 mm
Copyright © 2016 Kovex-Martin
Popis zariadenia: Horizontálna ponorová práčka HPP 120 je určená na odmastnenie oceľových dielov ponorom a ostrekom. Čistené súčiastky sú uložené v koši, ktorý sa ponorí do čistiacej kvapaliny a počas ponoru sa otáča. Po ukončení čistenia ponorom je kôš zodvihnutý nad hladinu kvapaliny a súčiastky sú počas otáčania ostrekované. Je vhodná na čistenie dielov s vnútornými otvormi, alebo uzatvoreným tvarom, ktoré sa obtiažne čistia ostrekom. Ako čistiaci prostriedok môže byť použitý len roztok ktorý je nevýbušný, nehorľavý, neprchavý a neagresívny voči tesniacim prvkom.  Na následné sušenie súčiastok je určená sušička HS 120, do ktorej sa presunie kôš so súčiastkami manipulačným vozíkom.   Popis činnosti: Zariadenie vykonáva tieto základné operácie - pranie, otáčaním koša čiastočne ponoreného do ohriateho čistiaceho roztoku                               - ostrek, ostrekovanie čistiacim roztokom, kôš sa otáča nad čistiacou kvapalinou - odkvapkávanie, kôš sa otáča nad čistiacou kvapalinou Postup prania:  1 - kôš so súčiastkami sa s manipulačným vozíkom prisunie      k práčke, ručne sa presunie do nosiča koša v práčke a zaistí.      Odsunie sa manipulačný vozík a zapne štart automatického cyklu. 2 - V automatickom cykle budú vykonané nasledovné operácie: - zatvorenie dvierok - spustenie nosiča koša do čistiaceho roztoku - štart otáčania nosiča s košom po nastavenú dobu - zdvihnutie nosiča s košom z čistiaceho roztoku - štart ostreku koša čistiacim roztokom po nastavenú dobu - stop ostreku, odkvapkávanie za súvislého otáčania po nastavenú dobu - stop otáčania v stanovenej polohe - otvorenie dvierok 3 - prisunutie manipulačného vozíka a ručné presunutie koša       na manipulačný vozík.