Ponuka:
Oplachové zariadenie COMBI 500
Technické parametre:

Odmasťovacie, čistiace zariadenia, odstredivky, umývačka prepraviek,

umývačka kolies, čistenie ostrekom, čistenie ponorom

Konštrukcia, výroba a dodávka priemyselných odmasťovacích zariadení
KOVEX KOVEX
MARTIN
Copyright © 2016 Kovex-Martin
Bubon na súčiastky  - priemer                               - výška Využitelný objem Maximálna hmotnosť vsádzky  Objem zásobníka moriacej kvapaliny Počet trysiek - horná rampa Maximálne otáčky odstreďovania Otáčky  pri ostreku a sušení Teplota sušiaceho vzduchu Príkon ohrevu sušiaceho vzduchu    Celkový príkon zariadenia Pôdorysné rozmery    š x hl.
500 mm 250 mm 25 l 40 kg 140 l 4. ks 150 ot/ min  20 ot / min max  90 C 3  kW      5,5 kW 1 600 x 800mm
Namáčacie zariadenie s odstreďovaním a sušením  Zariadenie COMBI 500 je určené na morenie drobných súčastí typu pružina a pod. namáčaním v moriacom roztoku, s následným odstredením a sušením. Zariadenie je určené do prostredia základného, s použitím kvapalín, ktoré sú nehorľavé, nevýbušné a neprchavé. - bubon s morenými súčiastkami zavesený na el. kladkostroji ponoríme do moriaceho roztoku na stanovenú dobu a potom   ho zodvihneme nad hladinu moriaceho roztoku a necháme odkvapkať do namáčacieho boxu - po odkvapkaní bubon presunieme nad odstredivku a spustíme do nosiča bubna. Uzavrieme veko odstredivky a zapneme štart cyklu.   Cyklus pozostáva z odstreďovania a sušenia. Doby odstreďovania a sušenia sa nastavujú na riadiacom paneli Po ukončení celého cyklu   sa odstredivka zastaví a možno ju otvoriť.   Počas odstreďovania odteká moriaca kvapalina do namáčacieho boxu - po odstredení a sušení presunieme zavesený bubon na okladacie miesto, odopneme ho a zapneme ďalší bubon so súčiastkami na morenie Základné časti zariadenia: Namáčací box - slúži ako zásobník moriaceho roztoku do ktorého sa ponorí bubon so súčiastkami. Je tvorený nerezovou nádržou, do ktorej je cez uzatvárací ventil vyvedený odvod odstredenej moriacej kvapaliny z odstredivky. V spodnej časti je vypúšťací ventil, v hornej uzatvárací kryt. Odstredivka - slúži na odstredenie prebytočnej moriacej kvapaliny. Má dva samostatne uzatváratelné vývody. Jeden na odtok odstredenej moriacej kvapaliny do namáčacieho boxu, druhý na odtok čistiacej vody pri čistení po ukončení práce. Na spodnej strane veka sú umiestnené trysky na ostrekovú vodu. Sušiaci vzduch je privádzaný a odvádzaný vekom odstredivky. Teleso odstredivky, bubon, nosič bubna i uzatváracie veko sú nerezové.