Ponuka:
Bubnová práčka s náklonom BPN 300
Technické parametre: Priemer  bubna Perforácia bubna Využiteľný objem Max. hmotnosť čistených súčasti                                   Max. teplota čistiaceho roztoku Max. teplota sušiaceho vzduchu      Objem zásobníka Čerpadlo                                                        Počet trysiek Príkon ohrievacích telies kvapaliny Príkon ohrievacích telies vzduchu Maximálny inštalovaný príkon Pôdorysné rozmery š x hl. Suchá hmotnosť
300 mm 3 mm 3 L 10 kg 60 °C 80 °C 100 L EBARA 0,75 kW 2,3 bar 30/min 6 5 kW 3 kW 9 kW 1000 x 800 mm 120 kg

Odmasťovacie, čistiace zariadenia, odstredivky, umývačka prepraviek,

umývačka kolies, čistenie ostrekom, čistenie ponorom

Konštrukcia, výroba a dodávka priemyselných odmasťovacích zariadení
KOVEX KOVEX
MARTIN
Copyright © 2016 Kovex-Martin
Práčka BPN 300 je určená na odmastenie drobných súčiastok pomocou ostreku ohriatym odmasťovacím roztokom s následným  osušením ohriatym vzduchom. Ako odmasťovací roztok sa môže použiť vodný roztok koncentrovaného odmasťovadla, určeného výrobcom roztoku pre použitie v priemyselných ostrekových zariadeniach, ktorý je nehorľavý, neprchavý, nevýbušný a nie je žieravina poškodzujúca gumené časti. Popis zariadenia   Čistené súčiastky sú umiestnené v bubne, ktorý sa otáča okolo osi naklonenej od vertikály o 30°. Steny bubna sú z dierovaného plechu s otvormi 3 mm. Súčiastky umiestnené v otáčajúcom bubne sa postupne presýpajú a pomocou ramena, ktoré sa zasúva do bubna pri zatváraní krytu, sú prehrňané. Takto sú ostrekované z trysiek umiestnených nad bubnom. Čistiaca kvapalina odteká nadol do zásobníka, odkiaľ je čerpadlom znovu dopravovaná do trysiek. Po očistení ostrekom sú súčiastky za stáleho otáčania sušené ofukovaním ohriatym vzduchom.