Ponuka:
Ponorová práčka s naklápaním PPO 6
Práčka PPO 6 je určená na odmastenie kovových súčiastok pomocou máčania a oplachovania s následným odstredením a osušením ohriatym vzduchom. Ako odmasťovací a oplachový roztok a sa môže použiť vodný roztok koncentrovaného odmasťovadla, ktorý je nehorľavý, neprchavý, nevýbušný a nie je žieravina poškodzujúca gumené časti. Oba roztoky môžu byť ohriate na teplotu do 60  C. Operácie prania a oplachu sa vykonávajú ponorom v s otáčaním bubna so súčiastkami v naklonenej polohe. Odstreďovanie a sušenie sa vykonáva vo zvislej polohe osi bubna. Riadenie pracovného cyklu je zabezpečené programovateľným riadiacim systémom, ktorý umožňuje voľbu 5 programov.        
Technické parametre:                                                         Bubon    - priemer                                                          - výška                                                            - využiteľný objem                                            - perforácia                                            Vsádzka - max hmotnosť                                            - max objem                                   Maximálne otáčky bubna                                          - pranie                                   - odstreďovanie Naklopenie bubna Výkon motora                                                                            Objem nádrží                Príkon ohrevu kvapalín                            Príkon ohrevu vzduchu                                  Maximálna teplota roztokov                    Celkový príkon                                                                                                      
600 mm 500 mm 50 L 8 mm  100 kg 50 L 20 ot/min 250 ot/min 45 3 kW 2 x 450 L 2 x 18 kW 6 kW 60  C 50 kW
o
o
o

Odmasťovacie, čistiace zariadenia, odstredivky, umývačka prepraviek,

umývačka kolies, čistenie ostrekom, čistenie ponorom

Konštrukcia, výroba a dodávka priemyselných odmasťovacích zariadení
KOVEX KOVEX
MARTIN
Copyright © 2016 Kovex-Martin