Ponuka:
Práčky typu MISTRÁL sú určené na odmastnenie súčiastok znečistených olejmi, zvyškami rezných kvapalín a pod. Čistenie sa vykonáva vysokotlakým postrekom odmastňovacieho roztoku, ktorý môže byť ohriaty na teplotu do 60" C. Súčiastky sú umiestnené v otáčajúcom sa koši, čo zabezpečuje očistenie dielov zo všetkých strán. Čistiaci roztok je umiestnený v separačnom zásobníku, ktorý umožňuje oddelenie oleja od čistiacej kvapaliny, čo predlžuje dobu jej použiteľnosti. Čas čistenia a teplota roztoku sú nastaviteľné. Výška hladiny čistiacej kvapaliny je kontrolovaná snímačom a pokles pod stanovenú úroveň je signalizovaný. Zariadenie sa vyznačuje jednoduchou obsluhou a údržbou. Nastavenie optimálneho času a teploty čistenia, ako i možnosť separácie nečistôt z čistiaceho roztoku, zabezpečuje ekonomickú a ekologickú prevádzku.
S - označenie vybavenia práčky sušením ohriatym vzduchom.
Priemyselné práčky typu MISTRÁL

Odmasťovacie, čistiace zariadenia, odstredivky, umývačka prepraviek,

umývačka kolies, čistenie ostrekom, čistenie ponorom

Konštrukcia, výroba a dodávka priemyselných odmasťovacích zariadení
KOVEX KOVEX
MARTIN
Copyright © 2016 Kovex-Martin