Ponuka:
Priemyselné práčky typu COMPACT
Práčky typu COMPACT sú určené na odmastnenie rozmernejších súčiastok, alebo väčšieho množstva drobných dielov. Čistenie sa vyko- náva vysokotlakým postrekom odmastňovacieho roztoku, oplachom a osušením ohriatym vzduchom.Oba roztoky môžu byť ohriate na teplotu do 60" C. Súčiastky sú umiestnené v koši na pohyblivom vozíku, ktorý sa po naložení zasunie do čistiaceho boxu a sú ostrekované sústavou pohybujúcich sa trysiek. Časy čistenia,oplachu a sušenia ako i teploty roztokov sú ručne nastaviteľné. Riadenie a kontrola jednotlivých operácií je vykonávaná riadiacou jednotkou v automatickom cykle. Výšky hladín roztokov sú kontrolované snímačmi a pokles pod stanovenú úroveň je signalizovaný.
Technické parametre: Maximálny rozmer čistenej súčasti Maximálna hmotnosť nákladu Inštalovaný príkon Príkon ohrievacích telies čistenie/oplach Objem zásobníka čistiacej kvapaliny Objem zásobníka oplachovej kvapaliny Tlak odmasťovacieho čerpadla Max. teplota odmasťovacieho roztoku Max. teplota oplachového roztoku Max. teplota sušiaceho vzduchu Výkon čerpadiel Hmotnosť zariadenia bez náplní Rozmery š x hl x v
800 x 1 600 - 600 mm 200 kg 49 kW, 400V 3 x 6 kW 300 L 300 L 0,4 Mpa 60 °C 60 °C 60 °C 2 x 210 l / min 750 kg 2 960 x 2 700 x 2 500 mm

Odmasťovacie, čistiace zariadenia, odstredivky, umývačka prepraviek,

umývačka kolies, čistenie ostrekom, čistenie ponorom

Konštrukcia, výroba a dodávka priemyselných odmasťovacích zariadení
KOVEX KOVEX
MARTIN
Copyright © 2016 Kovex-Martin