Obchodný názov: KOVEX - Martin s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel Sro, vl. č. 55410/1 Sídlo:   Prevádzka:  Konateľ:    IČO:        Tel.: e-mail: www:
Kontakt:
Majerčíkova 4962/28, Martin 036 01 Vrútky, Dielenská Kružná. pri rušňovom depe Ing. Vladimír Milučký CSc. 46 358 251 0903 / 830 075 milucky@kovex-martin.sk www.kovex-martin.sk
TOPlist

Odmasťovacie, čistiace zariadenia, odstredivky, umývačka prepraviek,

umývačka kolies, čistenie ostrekom, čistenie ponorom

Konštrukcia, výroba a dodávka priemyselných odmasťovacích zariadení
KOVEX KOVEX
MARTIN
Copyright © 2016 Kovex-Martin