Copyright © 2016 Kovex-Martin

Odmasťovacie, čistiace zariadenia, odstredivky, umývačka prepraviek,

umývačka kolies, čistenie ostrekom, čistenie ponorom

Konštrukcia, výroba a dodávka priemyselných odmasťovacích zariadení
KOVEX KOVEX
MARTIN
Odmasťovacie a čistiace zariadenia
Zariadenia na spracovanie geotextílie
Odstredivky